mgr Monika Kowalska-Zebzda

Logopeda, neurologopeda, certyfikowana terapeutka elektrostymulacji urządzeniem VOCASTIM Master, certyfikowany diagnosta KOLD (standaryzowany test diagnostyczny do oceny logopedycznej dziecka od pierwszych dni życia do 9 r.ż), absolwentka studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uczestniczka szkoleń oraz konferencji dotyczących diagnozy, terapii mowy oraz neurorehabilitacji w logopedii.

Doświadczenie zawodowe, zdobyłam m.in. podczas studiów neurologopedycznych, praktyk w ośrodkach przedszkolnych, Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz placówkach przeznaczonych dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi a także podczas logopedycznych studiów doktoranckich w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Od 2015 r., pracowałam w warszawskim Ośrodku Rehabilitacyjnym pod patronatem fundacji „Dzieciom Zdążyć z Pomocą”. W praktyce zawodowej zajmuję się prowadzeniem diagnozy, terapią logopedyczną/ neurologopedyczną dzieci, młodzieży, osób starszych. Najczęstszymi trudnościami z jakimi trafiają do mnie moi pacjenci to nie tylko wady wymowy, ale również zaburzenia mowy po udarach, urazach krtani, wypadkach komunikacyjnych, z zaburzeniami połykania a także trudnościami komunikacyjnymi w Autyzmie czy zespole Aspergera. W swojej pracy wykorzystuję zróżnicowane pomoce, skuteczne narzędzia logopedyczne oraz zaawansowany zabieg elektrostymulacji w terapii uszkodzonych mięśni: twarzy, języka, przełyku, krtani, podniebienia.