Polityka prywatności RODO

Szanowni Państwo,

Administratorem Danych Osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sieć oddziałów Centrum Medycznego Park z siedzibą we Wrocławiu (53-126), ul. Wiśniowa 85C/10


Pracownikom Sieci Przychodni Centrum Medycznego CMP Magnolia Park zostały nadane przez Administratora, upoważnienia dostępu do Danych Osobowych zgodnie z zasadą „need to know” , która polega na nadaniu pracownikowi dostępu do danych co wynika ściśle z jego zakresu obowiązków. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Pacjentów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu uropejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”),

a w szczególności art. 14 i 15 RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy:

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z przesłanką dobra publicznego oraz realizacją ustaw regulujących pracę placówek medycznych w celu ochrony stanu zdrowia, między innymi w sferze:

– profilaktyki zdrowotnej,

– medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy,

– diagnozy medycznej, leczenia i orzekania,

– zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,

a także w celu:

– kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, finansowych oraz archiwalno – statystycznych.

Kategorie Przetwarzanych danych

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, PESEL, dane płatnika składek (np. NIP pracodawcy),nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe (np. adres, nr telefonu, adres e-mail).

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W razie konieczności Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, serwisom urządzeń medycznych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego działania administratora.

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Przysługuje Pani/Panu prawo

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania danych;

– usunięcia danych;

– ograniczenia przetwarzania;

– przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)

a także

– wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Profilowanie Danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane

Wycofanie zgody

Jeżeli Pani/Pan za swoją zgodą podał inne dane niż niezbędne do realizacji powyżej wskazanego celu przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej cofnięciem.

PLIKI COOKIES: Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.