mgr Ewa Majewska

Jestem logopedą z zamiłowania. Od 20 lat pracuję czynnie w zawodzie, tak z dziećmi jak i z dorosłymi. Prowadzę terapię afazji i opóźnionego rozwoju mowy. Pracuję z dziećmi z problemami z przetwarzaniem słuchowym oraz z wadami wymowy, wspierając się technikami miofunkcjonalnymi. Prowadzę reedukację, czyli wspieram rozwój dzieci z trudnościami w nauce czytania, liczenia i pisania, mających obniżoną koncentrację i nadpobudliwość psychoruchową. Mam doświadczenie w pracy z dzieckiem z mutyzmem oraz z niepłynnością mowy.

W praktyce logopedycznej

· przeprowadzam wywiad i badanie logopedyczne:

badam rodzaj wady mowy, zbieram informacje na temat historii pacjenta, proponuję w razie konieczności, konsultacje u innych specjalistów, przedstawiam plan terapii, adekwatny do rodzaju trudności;

· przeprowadzam terapię mowy:

prowadzę zajęcia indywidualne, terapię planuję, obserwując możliwości osoby, motywuję do pokonywania trudności tak, by pacjent miał poczucie sukcesu i pozytywnego wzmocnienia. W przypadku dzieci, zapraszam rodziców do obserwacji ćwiczeń, pokazuję w jaki sposób pracować z podopiecznym w domu.

Mam przekonanie, że dziecko to bezbronna i delikatna istota, że dobrze jest uzmysławiać mu sytuacje wygranej, rozwijać wiarę w siebie i świadomość, że żadna porażka nie jest ostateczna, a poczucie sukcesu warte jest wysiłku.