mgr. Adam Wytrychowski

Jestem licencjonowanym terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing), oraz członkiem polskiego towarzystwa EMDR, ponadto jestem w trakcie szkolenia na terapeutę Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP). Tytuł magistra uzyskałem podczas 5-letnich studiów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Posiadam trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, a także dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie oraz po urazach neurologicznych. Nieustanny rozwój zawodowy jest dla mnie nie tylko obowiązkiem, ale także pasją. W związku z tym odbyłem szereg szkoleń i kursów poszerzających mój warsztat pracy, a także nieustannie biorę udział w szkoleniach zawodowych.
Na co dzień poza gabinetem pracuję w ośrodku biorącym udział w programie “Budzik” skupionym na neurorehabilitacji oraz w ośrodku o profilu psychiatrycznym. Moimi pacjentami są osoby po urazach mózgu, wybudzone ze śpiączki, których rehabilitacją się zajmuję oraz osoby przewlekle chore psychicznie z którymi pracuję indywidualnie oraz grupowo