lek. Monika Czurczak

Dr Monika Czurczak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Staż podyplomowy odbyła w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Pani Doktor podczas swojej drogi zawodowej uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Chorób Wewnętrznych oraz Geriatrii, ukończyła także kurs Medycyny Paliatywnej. Doświadczenie zbierała pracując w wielu placówkach medycznych. Cechuje ją rzetelne i kompleksowe podejście do pacjenta.