lek. Tomasz Godzik

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Swój staż podyplomowy odbyłem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Specjalizację w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ukończyłem w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuję na stanowisku młodszego asystenta.

Na co dzień zajmuję się leczeniem zarówno operacyjnym jak i zachowawczym schorzeń narządu ruchu takich jak zmiany zwyrodnieniowe, urazy, ortopedia sportowa. Jednocześnie stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych zjazdach, kursach specjalistycznych i szkoleniach z zakresu ortopedii i traumatologii oraz ultrasonografii narządu ruchu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.