lek. Anna Gawdzik

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Stałe podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach w dziedzinie dermatologii. Bierze udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach na rzecz wczesnego wykrywania i profilaktyki nowotworów złośliwych skóry. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) oraz Europejskiego Towarzystwa Dermatologicznego (EADV).