dr n. med. Paweł Socha

Dr n. med. Paweł Socha jest podwójnym specjalistą z angiologii i chorób wewnętrznych, doktor nauk medycznych. W latach 2008-2016 pracował na Oddziale Angiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, przez ostatnie trzy lata pracy pełniąc funkcję zastępcy ordynatora. Od 2017 roku zajmuje się leczeniem wewnątrznaczyniowym w pracowni Diagnostyczno-Zabiegowej Naczyń Obwodowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, wykonując cały zakres zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej.

W 2015 roku obronił rozprawę na stopień doktora nauk medycznych pod tytułem  ?Wpływ aktywnego poradnictwa i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na odległe wyniki zabiegów wewnątrznaczyniowych w odcinku biodrowym i udowo-podkolanowym?. Autor i współautor wielu prac naukowych i doniesień zjazdowych z zakresu angiologii, radiologii oraz chirurgii naczyniowej.

Posiada olbrzymie doświadczenie w wykonywaniu dopplerowskich badań ultrasonograficznych, pasjonat leczenia wewnątrznaczyniowego chorób naczyń.

Otwarty i przystępny dla pacjentów, chętnie udziela informacji na zadawane pytania.