dr n.med. Joanna Gruber – Kopczyńska 

Dr n. med. Joanna Gruber-Kopczyńska jest absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne z dermatologii i wenerologii odbyła w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2017 roku obroniła pracę doktorską z zakresu dermatologii. W tym samym roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologia i wenerologia, zdając państwowy egzamin specjalizacyjny z oceną bardzo dobrą. W latach 2012-2017 prowadziła zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest autorką kilkunastu publikacji w krajowych czasopismach medycznych, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) oraz stale uczestniczy w wielu kongresach i szkoleniach z zakresu dermatologii i wenerologii, dbając o poszerzanie i aktualizację wiedzy medycznej. Specjalizuje się w dermatologii klinicznej, czyli rozpoznawaniu i leczeniu chorób skóry, włosów i paznokci.