Dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Swoją pracę zawodową rozpoczęła na Oddziale Kardiologicznym Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu im. T. Marciniaka. Tam też zdobyła I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Jest internistą z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego. W marcu 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii. Odbyła liczne kursy doskonalące w zakresie endokrynologii oraz diagnostyki ultrasonograficznej tarczycy (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii „USG tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi z uwzględnieniem elastografii” Zamość 2019) Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach endokrynologicznych i internistycznych stale podnosząc swoje umiejętności. W 2008 roku na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu obroniła pracę doktorską i uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jako nauczyciel akademicki prowadzi nauczanie studentów z zakresu stanów nagłych w medycynie oraz kursy specjalizacyjne dla lekarzy rodzinnych z zakresu endokrynologii i diabetologii. Jest autorem 150 publikacji ogłoszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych, doniesień przedstawionych na konferencjach naukowych oraz współautorką licznych podręczników.