PSYCHIATRA

KONSULTACJA PSYCHIATYCZNA DOROSŁYCH (PIERWSZORAZOWA) 250 zł

KONSULTACJA PSYCHIATYCZANA DZIECI (PIERWSZORAZOWA) 280 zł

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA 200 zł

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA DZIECI 230 zł

 

Wskazania do wizyty:

 • Utrzymujące się problemy ze snem, bezsenność,
 • Codzienne przeżywanie lęku, napięcia czy niepokoju, krótkotrwały o bardzo dużym nasileniu lęk napadowy,
 • Utrzymujące się objawy obniżonego nastroju, cierpienia, apatii czy smutku,  brak energii życiowej,  poczucie zmęczenia fizycznego, nieustanne przeżywanie poczucia winy, bezradności,  obniżająca się samoocena lub pesymistyczne widzenie przyszłości, myśli i próby samobójcze,
 • Niespodziewanie dla stałych cech stałych temperamentu – podwyższony nastrój i napęd życiowy, nadaktywność, nastrój euforyczny, maniakalny, pojawienie się chaotyczności w działaniach i myśleniu, natłoku myśli, pomysłów, idei, przy jednoczesnym „ słomianym zapale”, porzucanie niedokończonych działań i rozpoczynanie nowych,
 • Poczucie pustki emocjonalnej i myślowej,  „ ani nie potrafię się cieszyć, ani płakać”, problemy z koncentracją uwagi, uciekaniem myśli,  przyśpieszony tok myślenia, rozkojarzenie, natłok myśli, wielowątkowość.
 • Problemy z pamięcią i związane z tym zagubienie w codziennych sprawach i obowiązkach,
 • Tendencje do izolacji oraz wycofanie się z życia społecznego, unikanie kontaktów,
 • Natrętne czynności i myśli, fobie,
 • Uzależnienia,
 • Zmiana zachowania, nieadekwatne do okoliczności, dziwaczne,
 • Objawy zaburzeń sprawności intelektualnej,
 • Objawy psychosomatyczne,
 • Zaburzenia w sferze seksualnej.

 

Rejestracja - wizyty prywatne

+48 666 390 803

Rejestracja POZ

+48 71 757 11 11