LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA : 180 zł

 

WSKAZANIA DO KONSULTACJI

– karmienie piersią i przejście dziecka na twardą dietą;

– dwuletnie lub starsze dziecko porozumiewa się z opiekunami głównie gestem albo ma swój własny język, rozumiany tylko przez mamę;

– obawa, że dziecko nie rozumie lub nie słyszy, co mówi opiekun;

– sygnały, że dziecko nie reaguje na głos, jakby specjalnie ignorowało opiekuna/nauczyciela;

– obserwacja, że dziecko ma trudności z logicznym opowiadaniem o zdarzeniach, odpowiada jednym słowem lub ma kłopot z wydobyciem z pamięci odpowiedniego wyrazu;

– zauważenie, że dziecko w pewnych sytuacjach (np. podczas spotkań rodzinnych w większym gronie, w grupie przedszkolnej lub w szkole) unika sytuacji, w których musi o coś poprosić lub czegoś się dowiedzieć;

– obawa, że dziecko mówi gorzej niż jego rówieśnicy;

– zauważenie, że dziecko nieprawidłowo mówi różne głoski (np. „R” zamienia na „L” lub „J”);

– obserwacja, że dziecko ma często otwartą buzię, nie chce gryźć twardych pokarmów

(np. skórki od chleba, marchewki), po odgryzieniu, przełyka całe, niepogryzione kęsy, ślina wyraźnie zbiera się w kącikach ust, (dziecko jakby za rzadko przełyka ślinę);

– dziecko ma trudności z nauką czytania;

– utrata przez pacjenta umiejętności mówienia bądź rozumienia mowy w wyniku urazu lub choroby;

Rejestracja - wizyty prywatne

+48 666 390 803

Rejestracja POZ

+48 71 757 11 11