GERIATRA

CENA KONSULTACJI Z POGŁĘBIONYM WYWIADEM LEKARSKIM (pierwsza wizyta- 60 MIN.) 350zł

KONSULTACJA GERIATRYCZNA (kolejna wizyta- 40min) 250zł

WSKAZANIA DO KONSULTACJI:
– osoba powyżej 60 roku życia, u której występują zaburzenia pamięci, pogorszenie sprawności fizycznej, brak apetytu,
– kompleksowa ocena stanu zdrowia i interpretacja wyników badań,
– pomoc w opóźnieniu wystąpienia, czy pogłębienia niepełnosprawności oraz zapobieganie ich progresji,
– pacjent wykazuje niechęć do hospitalizacji,
– edukacją rodziny w zakresie życia z osobą niepełnosprawną fizycznie i psychicznie.

Umów konsultację

Rejestracja POZ