Prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski jest specjalistą neurologiem. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Medyczna we Wrocławiu. Związany m.in. z Katedrą i Kliniką Neurologii Akademii Medycznej, gdzie w latach 1991 – 2017 r. pełnił funkcję kierownika.  W naszym Centrum  konsultuje pacjentów z wszelkimi schorzeniami neurologicznymi.

Autor wielu publikacji; 1. S. Budrewicz, K. Słotwiński, R. Podemski, M. Koszewicz: Acoustic assessment of time parameters of speech in patients with Parkinson’s disease trated with L-Dopa. In: Structures – Waves – Human Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 127 – 132. 2. R. Podemski, M. Bilińska, M. Ejma, M. Koszewicz, R. Martynów, S. Budrewicz: Application of Magnetic Resonance Imaging (MRI), Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEPs) and Blink Reflex (BR) in identification of disseminated Demyelinating Lesions in Brain. In: Structures – Waves -Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 157 – 166. 3. A. Brzecka, M. Ejma, R. Podemski, R. Jankowska, E. Kusińska: Function of central nervous system evaluated by different types of evoked potentials in patients with obstructive sleep apnea syndrome. In: Structures – Waves -Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 17 – 26. 4. A. Pokryszko-Dragan, K. Słotwiński, R. Podemski: Modality-specific changes in P 300 parameters in patients with dementia of Alzheimer type. Med.Sci.Monit. 2003, 9,130-134. 5. M. Bilińska, I. Frydecka, R. Podemski: Ekspresja receptora Fas na limfocytach krwi obwodowej we wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego. Pol. Merk. Lek. 2003, 14, 421 – 424. 6. M. Bilińska, I. Frydecka, R. Podemski, E. Gruszka: Fas expression on T cells and sFas in relapsing – remitting multiple sclerosis. Acta Neurol. Scand. 2003, 107, 387-393. 7. Budrewicz S., Słotwiński K., Koszewicz M., Podemski R., Bilińska M.: The influence of intravenous infusion of amantadine sulphate on time parameters of speech in computer acoustic analysic in patients with advanced Parkinson?s disease. W: Structures-Waves- Human Health (ed. R. Panuszka), Kraków, Polish Acoustical Soc. 2004, 13, 9-14. 8. B. Paradowski, M. Zagrajek: Epilepsy in the middle-aged and elderly people: A three-year observation. Epileptic Disord. 2005, 7, 91 ? 95. 9. S. Budrewicz, K. Słotwiński, A. Brzecka, R. Podemski, M. Koszewicz: Acoustic assessment of basic tone (Fo) of speech in patients with Parkinson disease. W: Structures-Waves-Human health (ed. R. Panuszka), Vol.XIV, 2, 22-25. Polish Acoustical Society, Kraków 2005. 10. R. Podemski, K. Słotwiński, A. Brzecka, K. Gurański, M. Ejma, R. Martynów-Medoń: The acoustic speech analysis in the patients with obstructive sleep apnea syndrome. In: Works on Acoustical and Health Care Engineering (ed. R. Panuszka, M.W.Dobry, M. Iwaniec). Polish Acoustical Society, Kraków 2005, pp. 86 ? 96. 11. A. Kosmaczewska, M. Bilińska, L. Ciszak, L. Noga, E. Pawlak, A. Szteblich, R. Podemski, I. Frydecka.: Different patterns of activation markers expression and CD4+ T-cell responses to ex vivo stimulation in patients with clinically quiescent multiple sclerosis (MS) J.Neuroimmunol. 2007 Vol.189 no.1-2; s.137-146.