prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

Prof. dr hab.med. Dariusz Janczak  Specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej i transplantologii klinicznej. Od 1986 r. – 2010 r. pracował w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM we Wrocławiu. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt.”Ocena skuteczności sympatektomii piersiowej w leczeniu chorób obwodowych naczyń krwionośnych kończyn górnych”. W 2008 r uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. “Badania nad wpływem ekspresji wybranych cytokin oraz infekcji Chlamydia pneumoniae na wtórne zwężenia tętnic szyjnych”. Od 2010 r. pełnił funkcję Kierownika Kliniki Chirurgicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Od 2011 r. pełni obowiązki Kierownika Zakładu Specjalności Zabiegowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMED we Wrocławiu. Od 2012 r. –  2016 r. pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UMED we Wrocławiu. Od 2016 r –  2020 r. pełni funkcję Prodziekana do Spraw Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, oraz jest Senatorem UMED we Wrocławiu. W 2014 r uzyskał tytuł

profesora. Jest autorem i współautorem 447 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.