lek. laryngolog Maciej Zając

Specjalista otorynolaryngolog.

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizację z otolaryngologii ukończyłem w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wykonuję laryngologiczne badania endoskopowe u dzieci i dorosłych. Konsultuję pacjentów od 3 roku życia. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób uszu, nosa, gardła, krtani i wybranych chorób szyi.
Posiadam doświadczenie z pracy w szpitalnym oddziale laryngologicznym oraz w poradniach laryngologicznych.
Wykonuję endoskopię laryngologiczną: uszu, nosa, gardła i krtani oraz migdałka gardłowego u dzieci.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.
Konsultuję dorosłych oraz dzieci od 3 r.ż., także w języku angielskim.

Otorhinolaryngologist.
I diagnose and treat ear, nose, throat, larynx and selected neck diseases.
I have experience from working in a hospital laryngology ward and in laryngology clinics.
I perform laryngological endoscopy: ears, nose, throat and larynx as well as adenoids in children.

I am a graduate of Wrocław Medical University.
I am a member of the Polish Society of Otorhinolaryngologists, Head and Neck Surgeons.
I consult adults and children from 3 years of age, also in English.