lek. angiolog Jędrzej Fischer

• Staż podyplomowy, a następnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chorób wewnętrznych odbywałem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu;
• Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chorób wewnętrznych złożyłem w dniu 16.06.2020 r.
• Od 03.11.2020 r. do nadal, odbywam szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Angiologii;
• Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Oddziale Angiologii z Pododdziałem Diabetologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Regularnie uczestniczyłem także w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych poszerzając swoją wiedzę w zakresie chorób naczyń;