lek. Aleksander Szawłowski

Lek. med. Aleksander Szawłowski – jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Narodowego Uniwersytetu Medyczny im. Bogomolca w Kijowie. Obecnie w trakcie specjalizacji z Ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu, szkolenie specjalizacyjne odbywa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Swoją wiedzę poszerza biorąc udział w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych oraz biorąc udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem urazów narządu ruchu i zmian pourazowych, diagnostyce i leczeniu zmian zwyrodnieniowych dużych stawów, diagnostyce i leczeniu ortopedycznym zespołów bólowych o różnej lokalizacji, a także innych schorzeń z zakresu Ortopedii i Traumatologii takich jak medycyna sportowa i chirurgia małoinwazyjna narządu ruchu.