dr n. med. Radomir Reszke

Dr n.med. Radomir Reszke ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W trakcie specjalizacji z Dermatologii i Wenerologii obronił pracę doktorską związaną ze świądem przewlekłym skóry. Jest współautorem licznych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach o tematyce dermatologicznej zarówno w języku polskim jak i angielskim, ponadto doniesień zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych oraz zagranicznych. Jest także członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology, International Forum for the Study of Itch czy International Dermoscopy Society.