dr n. med. Marta Skoczyńska

Dr n. med. Marta Skoczyńska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Staż podyplomowy odbyła w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Ukończyła program specjalizacji w dziedzinie reumatologii w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2021 roku w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Rola białek transportujących lipidy we krwi u chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów”. Należy do Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sekcji Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego a także do europejskiego towarzystwa EMEUNET. Odbyła liczne staże zagraniczne i kursy doskonalące w dziedzinie reumatologii. Swoją wiedzę stale poszerza poprzez czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2021 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych.