Agnieszka Pasławska

Agnieszka Pasławska jest absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe Psychotraumatologia. Systematycznie poszerza wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Doświadczenie zdobywa pracując w hospicjum dla dzieci oraz hospicjum perinatalnym. Specjalizuje się w udzielaniu wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym trudności w codziennych życiowych sytuacjach, stresu a także incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich jak, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie; pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną oraz odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji dzieciom, młodzieży i dorosłym.